Radiostyrte modellfly, modellhelikopter, modellbiler og modellbåter
Byggekveld med Johan Petter
Av og til er det noen ildsjeler som arrangerer byggekvelder. Slike kvelder er som oftes veldig lærerike for nybegynnere. Det anbefales derfor at flere starter slike aktiviteter.