Radiostyrte modellfly, modellhelikopter, modellbiler og modellbåter
Modell: m/k Frøya
Bygd av: Jan Arild Aarseth
november 2003


Modell: Colin Archer
Bygd av Jan W. Myhre
juni 2003


Modell: :Hurtigruten
Bygd av: Kjell Stensaker

Modell: Frøya
Bygd av: Tor Ivar Flataker


Modell: Bugsier
Bygd av:Torolf Betten
Finmarken bygd av Anders Berg


Modell: m/k Frøya
Bygd av: Bjørnar Øverland


Modell: Colin Archer
Vikleik T Fagertveit
(2007)


Bygd av: Kjell Stensaker

Modell: PT-15
Kenneth Sem
(2009)